Dr Marek Koenner

radca prawny

Jestem radcą prawnym i specjalizuję się w prawie medycznym. Ale pomoc prawną świadczę podmiotom leczniczym i lekarzom w różnych sferach ich działalności...
[Więcej >>>]

sierpień 2013

Właśnie na wyborcza.pl pojawiła się informacja, że firma z Wrocławia zapewnia „formalizację związku partnerskiego”. I jakkolwiek samo nazwanie kompleksowej umowy majątkowej pomiędzy dwoma osobami, którzy żyją w związku partnerskim jest nieco na wyrost, to sam pomysł należy uznać za ciekawe rozwiązanie. Umowa ta z założenia obejmuje różne zagadnienia związane ze spadkobraniem (testament), umocowaniem do działania […]

Na linii lekarz – farmaceuta ciągle aktualny pozostaje problem dokonywania adnotacji na receptach, a ostatnio powrócił temat pieczątki: „nie zamieniać”. W mojej ocenie problem ten w świetle prawa jest sztuczny. Nigdzie nie zostało bowiem zdefiniowane pojęcie „adnotacji”, dlatego też nie ma znaczenia, czy będzie to własnoręczny dopisek lekarza czy też przystawiona przez niego pieczątka. Nie […]

Dla dzisiejszej Rzeczpospolitej (7.08.2013) skomentowałem wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego, w którym ten orzekł, że dyrektorowi szpitala publicznego nie należy się nagroda jubileuszowa. Przyznawanie nagród jubileuszowych dla osób, do których zastosowanie znajduje tzw. ustawa kominowa, to kwestia sporna od lat. Przykładowo w wyroku z dnia 23 czerwca 2005 r. (II PK 289/04, LEX nr 174252) SN […]

Niejednokrotnie (na szkoleniach i doradzając podmiotom leczniczym jak prowadzić bezpiecznie dokumentację medyczną) zadawane jest mi pytanie: czy istnieje obowiązek drukowania elektronicznej dokumentacji medycznej. Moim zdaniem odpowiedź jest jednoznaczna.   W świetle bowiem rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania: § 80. Dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem […]

Nieuchronnie zbliża się termin wdrożenia dokumentacji elektronicznej w podmiotach leczniczych. A niezależnie od ustawowego obowiązku, wiele podmiotów już od dawna z takiej dokumentacji korzysta. O ile jednak w aktualnej sytuacji tego problemu nie dostrzegamy, o tyle w nowej wystąpi on w całej okazałości. Mianowicie chodzi mi o całkowite przejście na wersje elektroniczne odnośnie wszelkiej dokumentacji […]