Dr Marek Koenner

radca prawny

Jestem radcą prawnym i specjalizuję się w prawie medycznym. Ale pomoc prawną świadczę podmiotom leczniczym i lekarzom w różnych sferach ich działalności...
[Więcej >>>]

marzec 2014

W jednej ze spraw, która trafiła do mnie do konsultacji, przeżyłem duże zdziwienie, kiedy przeczytałem uzasadnienie skazującego wyroku Sądu karnego I instancji.   Sąd przytoczył w nim jedną z publikacji podając rodzaje błędów medycznych, systematyzując je i – w ogóle nie odnosząc się do żadnego przepisu ustawy o zawodzie lekarza czy ustawy o prawach pacjenta (!) – […]