Dr Marek Koenner

radca prawny

Jestem radcą prawnym i specjalizuję się w prawie medycznym. Ale pomoc prawną świadczę podmiotom leczniczym i lekarzom w różnych sferach ich działalności...
[Więcej >>>]

listopad 2012

Dziwisz się zapewne, że piszę o dokumentacji medycznej. Co więcej chcę napisać o kilku problemach, które dotyczą dokumentacji jeszcze w formie tradycyjnej – papierowej. A uświadomiłem sobie, że warto zwrócić uwagę na te sprawy paradoksalnie po wystąpieniu na szkoleniu dotyczącym dokumentacji elektronicznej, którą stosować będą musiały podmioty lecznicze od 1 stycznia 2014 r., organizowanym przez […]

W procesach lekarskich ciężar udowodnienia swojej niewinności obciąża w zdecydowanym stopniu lekarza i podmiot leczniczy, nie zaś pacjenta dochodzącego swych roszczeń *** W procesach o błąd medyczny sporym problemem dla lekarza (podmiotu leczniczego) jest fakt, że ciężar dowodu okoliczności zwalniających go z odpowiedzialności spoczywa głównie na nim. Zgodnie z podstawową zasadą wskazaną w art. 6 […]

Aczkolwiek jak grzyby po deszczu wyrastają kancelarie odszkodowawcze, które oferują pacjentom dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od podmiotów leczniczych, to są takie sytuacje, w których pacjenci i szpitale są po tej samej stronie barykady.Jedną z nich stanowią świadczenia ponadlimitowe (tzw. nadwykonania). Temat ten pojawia się na portalu Rynekzdrowia.pl regularnie. Niemniej w ostatnim czasie problem narasta.Tylko we wrześniu […]

W wyroku z dnia 16 maja 2012 r. III CSK 227/11, LEX nr 1211885, Biul.SN 2012/7/13) Sąd Najwyższy orzekł, że sama aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej informacji, nie może być traktowana jako zgoda w rozumieniu art. 32 i 34 ustawy z 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza […]