Dr Marek Koenner

radca prawny

Jestem radcą prawnym i specjalizuję się w prawie medycznym. Ale pomoc prawną świadczę podmiotom leczniczym i lekarzom w różnych sferach ich działalności...
[Więcej >>>]

lipiec 2013

Zmiany w kontraktach z NFZ

Marek Koenner12 lipca 2013Komentarze (0)

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej Projekt zmian do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Można powiedzieć, że nareszcie. Zostaną bowiem dookreślone kryteria wyboru przez NFZ ofert składanych przez podmioty lecznicze. Kolejne zmiany pozwolą natomiast na sprawniejsze rozpoznawanie odwołań, gdyż równolegle pojawia się możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Istotne […]