Dr Marek Koenner

radca prawny

Jestem radcą prawnym i specjalizuję się w prawie medycznym. Ale pomoc prawną świadczę podmiotom leczniczym i lekarzom w różnych sferach ich działalności...
[Więcej >>>]

lipiec 2014

To pytanie, które nurtowało i nurtuje zarówno lekarzy, jak i zarządzających podmiotami leczniczymi. Kryje się w nim jednak mylące uproszczenie, mianowicie poprzez użycie słowa: „odpowiada”?   Tutaj właściwie potrzebny byłby wielogodzinny wykład, bo dotykamy od razu kilku problemów: 1. Problem płaszczyzny odpowiedzialności: czy mówimy tu o odpowiedzialności karnej, cywilnej czy zawodowej. 2. Problem zakresu obowiązków […]