Dr Marek Koenner

radca prawny

Jestem radcą prawnym i specjalizuję się w prawie medycznym. Ale pomoc prawną świadczę podmiotom leczniczym i lekarzom w różnych sferach ich działalności...
[Więcej >>>]

kwiecień 2013

Nadwykonania a praktyki NFZ

Marek Koenner26 kwietnia 20132 komentarze

W przypadku analizy prawnej świadczeń ponadlimitowych wydaje się, że mamy do czynienia z utrwalonymi poglądami orzecznictwa. Dużym problemem podmiotu leczniczego jest jednak to, że ciężar dowodu spoczywa na nim, a w konsekwencji oznacza to niezwykle żmudną pracę w przygotowaniu dokumentacji medycznej jako dowodu i jednocześnie jako materiału dla biegłych sądowych. Najważniejszym jednak zagadnieniem jest traktowanie […]

Ostatnio zwrócono się do mnie z prośbą o rozwinięcie następującej tezy: „Praca lekarza POZ bardzo często wiąże się z problemami natury prawnej, związanych z wciąż zmieniającymi się przepisami, bądź też wynikających z konfliktów z pacjentami. Dla większości lekarzy, nie będących z natury rzeczy ekspertami w dziedzinie prawa, tworzy to nieprzyjazną atmosferę niepewności i niewiedzy o […]