Dyrektor szpitala a nagroda jubileuszowa

Marek Koenner07 sierpnia 2013Komentarze (0)

Dla dzisiejszej Rzeczpospolitej (7.08.2013) skomentowałem wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego, w którym ten orzekł, że dyrektorowi szpitala publicznego nie należy się nagroda jubileuszowa.

Przyznawanie nagród jubileuszowych dla osób, do których zastosowanie znajduje tzw. ustawa kominowa, to kwestia sporna od lat. Przykładowo w wyroku z dnia 23 czerwca 2005 r. (II PK 289/04, LEX nr 174252) SN orzekł, że „przepis art. 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) nie stanowi podstawy roszczenia o przyznanie świadczenia dodatkowego (nagrody jubileuszowej).” Orzeczenie to odnosiło się jednak do pracownika państwowej kopalni.

Dopiero jednak wskazane orzeczenie rozstrzyga to zagadnienie co do nagród jubileuszowych przyznawanych dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Sąd Najwyższy nie wyjaśnił jednak, czy w sytuacji, gdy nagroda dyrektorom się nie należy, podmioty lecznicze powinny żądać zwrotu wypłaconych świadczeń.

Trudno tu bowiem generalizować i prawdopodobnie kwestia ta może się stać przedmiotem kolejnych sporów. Mianowicie – w odniesieniu do wypłaconych już świadczeń – wchodzi tu w grę zastosowanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. W większości przypadków jest zapewne tak, że dyrektor SPZOZ-u wyzbył się już korzyści, którą uzyskał. Czy w świetle niejasnego stanu prawnego powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu? Co więcej: czy SPZOZ wypłacający określoną kwotę tytułem nagrody jubileuszowej spełniał świadczenie wiedząc, że nie był do świadczenia zobowiązany? Wydaje się, że klucz do odpowiedzi na te pytania leży w konkretnym stanie faktycznym. W tym sensie należy zgodzić się ze stwierdzeniem Sądu Najwyższego, że tylko sytuacja sporna skutkuje aktualnym uprawnieniem do domagania się zwrotu wypłaconej kwoty.

Jeżeli bowiem powstał spór, dyrektor publicznego szpitala musiał się liczyć z obowiązkiem zwrotu wypłaconej kwoty. Z kolei, jeżeli kwota ta nie została wypłacona, nie może już domagać się wypłaty od szpitala.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 537 404 455e-mail: kontakt@kancelaria-koenner.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/prawodlalekarza.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner z siedzibą w Gdyni.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@kancelaria-koenner.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: