Maj 2016

Tak, na pewno już wszyscy wiedzą, że „Prokurator Krajowy zdecydował (zarządzenie z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej), że w skład Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej będzie wchodził Koordynator do Spraw Błędów Medycznych. Z dotychczasowych informacji przekazanych Prokuraturze Krajowej wynika, że Samodzielne Działy do Spraw Błędów Medycznych zostały utworzone w […]