Czerwiec 2014

Nie będzie niczym odkrywczym stwierdzenie, że żadne polskie przepisy nie regulują wprost problematyki „testamentu życia”. Czy jednak można z pewnych norm prawnych odkodować wytyczne pozwalające na dokonanie prawnej kwalifikacji konkretnych sytuacji, a w konsekwencji określić skutki prawne? Stosownie do art. 9 Europejskiej Konwencji Bioetycznej należy uwzględnić wcześniej wyrażone życzenie pacjenta co do podjętych działań leczniczych, […]

Od dłuższego czasu, kiedy czytam wypowiedzi etyków na temat różnych decyzji podejmowanych przez lekarzy, zastanawiam się, skąd ta stanowczość wypowiedzi? To jest dobre, a to jest złe – zadziwia mnie „odwaga” w wypowiadaniu takich tez. Rozumiem, że oczekuje jej dziennikarz, ale etyk chyba ma prawo do wątpliwości. Co innego prawnik. Oczywiście również działania profesora Chazana […]