Wrzesień 2013

To, co zdarzyło się – w ocenie pacjentów Szpitala Św. Zofii w Warszawie – wymaga komentarza również od strony prawnej (pisała o tym zdarzeniu Gazeta Wyborcza). Łączą się tutaj dwa wątki: funkcjonowania procedur medycznych w samym podmiocie leczniczym oraz finansowania świadczeń ze środków publicznych. Mianowicie, jak wynika z relacji rodziców dziecka w czasie porodu (nie […]